Пріоритетні завдання закладу дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2017/2018 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2018/2019 навчальний рік, пріоритетними напрямами діяльності ї закладу дошкільної освіти 2018/2019 навчальному році є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- здійснення соціально – педагогічного патронату сім’ї;
- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
- організацію проведення лікувально-профілактичної роботи з дітьми спеціальних груп.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює дошкільний навчальний заклад: «Підвищення якості освіти шляхом використання пошуково-дослідницької діяльності».

Змістові напрями роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019н.р.:
1. Використовувати здоров'яформуючі і здоров’язбережувальні педагогічні технології для формування у дітей культури здорового способу життя.
2. Виховання у дітей патріотичні почуття шляхом формування позитивно – ціннісного ставлення до національної культури та традицій рідного краю.
3. Підвищення пізнавального розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-дослідницької діяльності в освітній процес.

Кiлькiсть переглядiв: 1906