Пріоритетні завдання закладу дошкільної освіти на 2017/2018 навчальний рік

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2016/2017 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2017/2018 навчальний рік, пріоритетними напрямами діяльності дошкільного навчального закладу у 2017/2018 навчальному році є:

- реалізація державної політики в галузі освіти;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;- здійснення соціально – педагогічного патронату сім’ї;
- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює дошкільний навчальний заклад: «Підвищення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій».

Змістові напрями роботи дошкільного навчального закладу на 2017/2018н.р.:

1. Створення умов для збереження психофізичного здоров’я дошкільників через впровадження здоров’формуючих і здоров’язбережувальних технологій.
2. Формування духовних цінностей дошкільників через пріоритетність патріотичного виховання.
3. Підвищення якості освітньо – виховного процесу шляхом використання ТРВЗ-технологій.

Кiлькiсть переглядiв: 410